Skip to content

Absolwenci o Wydziale

Laudacja studentów lat 1967-1973

Wspomnienia Weterana 70/50/45/25 - Paweł Kwasnowski

Zaproszenie

Szanowni Państwo,

W 1952 roku  decyzją ówczesnych Władz Uczelni został utworzony Wydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej. W 2022 roku  przypadnie 70 lat funkcjonowania Wydziału, który przez te lata dynamicznie się rozwijał we wszystkich obszarach elektrotechniki, o czym świadczy chociażby aktualna jego nazwa: Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej.

Chcemy zatem w 2022 roku spojrzeć na Wydział z perspektywy czasu, który już upłynął, ale także zobaczyć perspektywę, która rysuje się przed Wydziałem.
W tym celu  organizujemy spotkanie jubileuszowe. Chcemy, aby w tym spotkaniu uczestniczyli zarówno Pracownicy, Absolwenci jak i Studenci.

Główne obchody Jubileuszu odbędą się w dniu 24 czerwca 2022 roku. Poprzedzi je Konferencja, podczas której zaprezentujemy nasze najważniejsze osiągnięcia, aktualne problemy naukowe, z którymi mierzą się pracownicy Wydziału, ale  również umożliwimy prezentacje tych firm, które współpracują z Wydziałem na różnych płaszczyznach. Mamy nadzieję, że to wydarzenie, które planujemy na dzień 23 czerwca będzie znaczącym elementem Jubileuszu.

Zapraszamy PT Państwa do udziału w wydarzeniu Jubileuszowym.

Ramowy program Jubileuszu obejmować będzie:

  • Konferencja naukowa (czwartek, 23 czerwca 2022 r.)

Główne wydarzenia Jubileuszu (piątek, 24 czerwca 2022 roku):

  • Uroczyste posiedzenie Kolegium Wydziału (dawniej: Rada Wydziału) w formule otwartej, z udziałem Władz Rektorskich i Senatu AGH,
  • Prezentacja Wydziału, zwiedzanie Katedr, laboratoriów,
  • Spotkania koleżeńskie na Wydziale,
  • Biesiadę „Pod wysokim napięciem” w Klubie Studio.

Szczegółowy program i koszty udziału są aktualnie opracowywane i zostaną w stosownym czasie przedstawione Państwu.

Dziekan Wydziału

dr hab. inż. Ryszard Sroka

Budynek B1 AGH
Budynek
B - 1
Budynek D-2 AGH EAIIB-
Budynek
D - 2
Budynek C3 AGH
Budynek
C - 3

Szanowni Państwo,

W 1952 roku  decyzją ówczesnych Władz Uczelni został utworzony Wydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej. W 2022 roku  przypadnie 70 lat funkcjonowania Wydziału, który przez te lata dynamicznie się rozwijał we wszystkich obszarach elektrotechniki, o czym świadczy chociażby aktualna jego nazwa: Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej.

Chcemy zatem w 2022 roku spojrzeć na Wydział z perspektywy czasu, który już upłynął, ale także zobaczyć perspektywę, która rysuje się przed Wydziałem.
W tym celu  organizujemy spotkanie jubileuszowe. Chcemy, aby w tym spotkaniu uczestniczyli zarówno Pracownicy, Absolwenci jak i Studenci.

Główne obchody Jubileuszu odbędą się w dniu 24 czerwca 2022 roku. Poprzedzi je Konferencja, podczas której zaprezentujemy nasze najważniejsze osiągnięcia, aktualne problemy naukowe, z którymi mierzą się pracownicy Wydziału, ale  również umożliwimy prezentacje tych firm, które współpracują z Wydziałem na różnych płaszczyznach. Mamy nadzieję, że to wydarzenie, które planujemy na dzień 23 czerwca będzie znaczącym elementem Jubileuszu.

Zapraszamy PT Państwa do udziału w wydarzeniu Jubileuszowym.

Ramowy program Jubileuszu obejmować będzie:

  • Konferencja naukowa (czwartek, 23 czerwca 2022 r.)

Główne wydarzenia Jubileuszu (piątek, 24 czerwca 2022 roku):

  • Uroczyste posiedzenie Kolegium Wydziału (dawniej: Rada Wydziału) w formule otwartej, z udziałem Władz Rektorskich i Senatu AGH,
  • Prezentacja Wydziału, zwiedzanie Katedr, laboratoriów,
  • Spotkania koleżeńskie na Wydziale,
  • Biesiadę „Pod wysokim napięciem” w Klubie Studio.

Szczegółowy program i koszty udziału są aktualnie opracowywane i zostaną w stosownym czasie przedstawione Państwu.

Dziekan Wydziału

dr hab. inż. Ryszard Sroka

Komitet Naukowy Konferencji

Historia Wydziału

Dziekani Wydziału w latach 1950 - 1968.
W 1952 roku Wydział Elektromechaniczny przekształcił się w dwa Wydziały: Wydział Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa oraz Wydział Mechanizacji Górnictwa i Hutnictwa (obecnie: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki). Rok 1952 jest więc rokiem, od którego liczymy historię wydziału. W pierwszym okresie istnienia, w skład wydziału wchodziły między innymi Katedra Matematyki oraz Katedra Fizyki. Nazwa wydziału na przestrzeni lat jego istnienia zmieniała się. Odzwierciedlała kierunki badawcze i kierunki studiów, które aktualnie wydział realizował.
1957
W 1957 roku wydział przyjął nową nazwę: Wydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej.
1957
Dziekani EAIIB AGH
Dziekani Wydziału w latach 1962 - 1981.
Dziekani EAIIB AGH
1975
W 1975 roku wydział zmienił nazwę na Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki.
1975
1998
W latach 1998–2012 funkcjonował pod nazwą Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. W skład wydziału wchodziło wówczas 9 katedr.
1998
Dziekani EAIIB AGH
Dziekani Wydziału w latach 1981 - 2002​.
Dziekani EAIIB AGH
2012
Od 2012 roku (po odejściu katedr: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji) wydział przyjął nazwę Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. Aktualna nazwa odzwierciedla interdyscyplinarny charakter wydziału i szerokie, choć niepełne spektrum aktywności badawczej i dydaktycznej, a także prowadzone kierunki kształcenia.
2012
2013
Wydział posiada kategorię naukową A oraz uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego, a tym samym do popierania wniosków o nadanie tytułu naukowego w 5 dyscyplinach naukowych: automatyce i robotyce, elektrotechnice, elektronice, informatyce oraz w biocybernetyce i inżynierii biomedycznej. We wszystkich tych dyscyplinach prowadzimy również studia doktoranckie.
2013
Dziekani EAIIB AGH
Dziekani Wydziału w latach 2002 - obecnie.
Dziekani EAIIB AGH
katedry WEAIIB
2021
Wydział to także struktura organizacyjna, w skład której wchodzi 6 katedr, to jest:
Katedra Automatyki i Robotyki ( prof. Krzysztof Oprzędkiewicz ),
Katedra Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej ( prof. Piotr Augustyniak ),
Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki ( prof. Paweł Zydroń ),
Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii ( prof. Andrzej Bień ),
Katedra Informatyki Stosowanej ( prof. Jarosław Wąs ),
Katedra Metrologii i Elektroniki ( prof. Paweł Gryboś ).
2021

1952 - 2022

Zapoznaj się z historią Wydziału

Dowiedz się więcej ...

0
LAT
ISTNIENIA

Obecnie na Wydziale pracuje:
22 - profesorów; 43 profesorów uczelni i doktorów habilitowanych;
112 - adiunktów; 37 asystentów oraz 66 pracowników administracyjnych i technicznych.

0
Wszystkich
pracowników

Liczba wszystkich absolwentów Wydziału
od roku 1952 do 2020.

0
Absolwentów
Wydziału

Program imprezy

Konferencja naukowa "Wydział Elektryczny AGH - Wczoraj, Dziś i Jutro" - prezentacja osiągnięć Wydziału
24.06 (piątek),9:00
Uroczyste posiedzenie Kolegium Wydziału (dawniej: Rada Wydziału) w formule otwartej, z udziałem Władz Rektorskich i Senatu AGH
Link do relacji na żywo
13:00
Prezentacja Wydziału, Katedr, zwiedzanie laboratoriów
16:00
Koncert Orkiestry Reprezentacyjnej AGH
Występ Piotra Bałtroczyka
"Biesiad Pod Wysokim Napięciem"
w Klubie STUDIO
23.06 (czwartek), 14:00
Msza święta - Uniwersytecka Kolegiata Św. Anny w Krakowie
11.00
Lunch Restauracja "Krakus"
14:30
Spotkania koleżeńskie na Wydziale
18:00

Komitet organizacyjny

Partnerzy

Logo HUAWEI
ABB_Logo_Screen_RGB_33px
COPA-DATA Logo_blue-large
TauronDystrybucja_logo_pion
Comarch Logo Black_480
logotyp_WodociagiMiastaKrakowa_AGH
Logo EOP na tle_cmyk
Newag_logo_kolor
aptiv_logo_color_rgb
Columbus Logo Horizontal
00_ASPEL-logo_big
logotyp_progress
Aktywizacja logo 70 lat eaiib
Skip to content